Logo

Leieproduksjon

Leverant tilbyr leieproduksjon og fungerer som partner i hele produktutviklingsløpet, fra idé til ferdig produkt.

Logo

Biprodukter

Biprodukter er ikke avfall, men verdifulle ressurser som kan brukes for å skape nye produkter. Leverant muliggjør foredling og salg av ulike biprodukter.

Logo

Distribusjon

Leverant tilbyr frakt- og logistikkløsninger for bedrifter langs hele Norge. Vi henter varene hos deg, og leverer dem til dine kunder.