Lastebil

Med Leverant tilgjengeliggjør vi Norges beste nasjonale og uavhengige distribusjonsrekkevidde for andre små og store aktører. Sammen kan vi redusere CO2 avtrykk og skape bedre og mer sirkulære løsninger. Vår enorme rekkevidde er en ressurs med stort potensial. 

Leverant sin transporttjeneste tilbyr:


Landsdekkende tilstedeværelse med direkte distribusjon.

Leverant har en landsdekkende tilstedeværelse og et tett samarbeid med flere aktører i markedet. Vi tilbyr mulighet til å hente varene på din ønsket lokasjon, transportere de mellom TINE terminaler, og distribusjon ut til din sluttkunde. Vi har ubrutt kjølekjede, med temperatur mellom 0 og 4 grader. 

Vi tilbyr transportløsninger på blant annet:

 

distribusjon_kategorier.JPG

 

Leverant er en del av TINE sine bærekraftsmål.
Bærekraft i transport og logistikk.


Hva vi kan levere i dag:

TINE har forpliktet seg til å få ned CO2-utslipp ved å sikre at viktige ressurser blir utnyttet og at klimagassutslipp minimeres. Distribusjonsrekkevidden er også en ressurs. En ressurs med stor potensiale, og vi åpner nå for at både små og store produsenter kan velge det leddet de trenger for å forbedre egen logistikk. 

Hva vi jobber for å kunne levere i morgen: 

TINE har som mål at vi innen 2030 kun skal bruke fornybar energi og drivstoff i produksjonen og transporten. Ved utgangen av 2022 har TINE 33 lastebiler på biogass, eller #KUKRAFT som vi kaller det. I årene som kommer forventer vi levering av flere lastebiler som vil benytte biogass. Les mer om TINE sine bærekraftsinitiativ her. 

 

 

Peter.jpeg


Leder Distribusjonssalg
Peter Michael Haug
peter.michael.haug@tine.no
(+47) 41286960