silo

Fra produksjon av meieriprodukter blir det sidestrømmer og biprodukter under og etter produksjon

Biprodukter er overskuddsprodukter fra ulike produksjonsprosesser. Selv om biprodukter ikke er kjerneproduktet, men en konsekvens av den, kan produktene brukes videre til andre og nye produkter. Leverant tilbyr foredling og salg av biproduktene fra TINEs produksjon for å fremme en mer ansvarlig og effektiv ressursbruk, noe som er helt avgjørende for å oppnå bærekraftig produksjon. 

De vanligste biprodukter fra meieri: 

Hva kan biproduktene fra meieriprodukter brukes til?

Biproduktene kan brukes som en «ingrediens» til å produsere andre produkter. De kan for eksempel bli omgjort til pulver, og bli et næringsrikt fôrtilskudd til dyr. TINEs biprodukter inneholder flere av melkens naturlige næringsstoffer, og er dermed gode kilder til blant annet karbohydrat og protein. 

 

 

TomErik.jpeg


Salgsansvarlig Biprodukter
Tom Erik Mikkelsen
tom.erik.mikkelsen@tine.no
(+47) 40098741