På 30 anlegg har TINE produksjon av høy kvalitet. På tider av døgnet er ikke produksjonen optimalt utnyttet, noe som resulterer i ubenyttet kapasitet. Leverant bidrar til å frigjøre den ledige og ubenyttede kapasiteten og tilbyr muligheter for leieproduksjon for små og store virksomheter.

Fra idé til ferdig produkt

Leverant muliggjør alt fra å utvikle nye produkter til tapping av produkt på ulike emballasje.

Leverant søker etter løsninger som passer til kunders spesifikasjoner og krav. Vi jobber sammen fra idè til lansering, og kan under hele prosessen dra nytte av bla. våre gode samarbeidspartnere. 

Leverant sin leieproduksjonstjeneste: 

Har du allerede en resept og vet hva du ønsker å produsere? 

Leverant tester resepten din i småskala og justerer slik at den følger spesifikasjon før lansering. Noen ganger trenger resepten å utvikles noe slik at den tilpasses egen råvare eller merkevare. Vi har dyktige fagfolk som kan bistå i utvikling og tilpassing. 

Vi tilbyr tapping og emballasjeformater på blant annet kartong og begerformater i ulike størrelser. 

 


 

Anette.jpeg


Markedsansvarlig / Salgsansvarlig Leieproduksjon
Anette Roll Mosland
anette.roll.mosland@tine.no
(+47) 45234868