Kontaktpersoner i Leverant

Terje Døsrønningen

Direktør Leverant / Ansvarlig Aktørsalg Nasjonalt

Mobil: (+47) 91879158

Anette Roll Mosland

Markedsansvarlig / Salgsansvarlig Leieproduksjon

Mobil: (+47) 45234868

Tom Christensen

Salgsansvarlig Aktørsalg Internasjonalt

Mobil: (+47) 97034024

Tom Erik Mikkelsen

Salgsansvarlig Biprodukter

Mobil: (+47) 40098741

Peter Michael Haug

Leder Distribusjonssalg

Mobil: (+47) 41286960